Reference

Od vzniku společnosti v roce 2016 do roku 2023 jsme realizovali přes 200 veřejných zakázek a mnoho dílčích realizací v privátním sektoru a níže je výběr několika z nich.

Výstavba obytných objektů a rekonstrukce

 Kompletní rekonstrukce prostor nebo výstavba nových objektů od přípravy, výstavby, kolaudace až po následnou údržbu

Veřejná prostranství, zpevněné plochy, dětská hřiště a parky

 Provádíme veškeré práce spojené s úpravou veřejného i soukromého prostranství a to od malých vnitrobloků až po komplexní projekty, které slučují odlišné prvky prostoru například volnočasové a sportovní areály.

Průmyslové a inženýrské stavby

 Realizujeme průmyslové stavby veškerého charakteru od přípojek, komunikací, zakládání po technické, statické návrhy.

Báňské stavby a stavby prováděné hornickým způsobem

 Veškeré činnosti spadající pod působnost státní báňské správy v oblasti jejich sanace a provádění.

Technologické prvky a zařízení budov

 Kompletní realizace vodovodních, plynových, klimatizačních a topných systémů pro průmyslové, komerční nebo bytové celky

Vodohospodářské stavby

 Zaměřujeme se na tyto typy vodohospodářských staveb: úprava toků, rybníky, odvodňování a zavlažování pozemků.