POSLÁNÍ

Bausystem je stavební společnost, která v první řadě usiluje o spokojenost zákazníků a to jasnou a férovou komunikací s investory. 
Posláním firmy je realizovat a předávat stavby včas, s kvalitou odpovídající obecně platným pravidlům a předem jasně stanoveným ziskem. 

VIZE

Naší dlouhodobou vizí je:

 1. Fungující a prosperující firma s dobrou pověstí v očích investorů, veřejnosti, kolegů a zaměstnanců.
 2. Být úspěšnou firmou střední velikosti na trhu v oblasti báňských staveb.
 3. Být úspěšnou firmou střední velikosti na trhu v oblasti pozemních staveb.
 4. Být úspěšnou firmou střední velikosti na trhu v oblasti vodohospodářských staveb.

CÍLE

 1. Kvalitní realizace stavebních zakázek
  Dokončení všech projektů s vysokou úrovní odbornosti a spolehlivosti.
  Zaznamenávat a analyzovat zpětnou vazbu od klientů a provádět interní hodnocení kvality.
  Zaměřit se na posilování reputace firmy a spokojenosti klientů.
 2. Kvalitní pracovní tým
  Budování týmu s pozitivní atmosférou, otevřenou komunikací, podporou, důvěrou a vzájemným respektem.
  Implementace programů pro rozvoj profesních dovedností.
  Kontinuální zlepšování produktivity a kvality práce.
 3. Spokojení investoři
  Získávání pozitivní zpětné vazby od investorů.
  Pravidelné zjišťování názorů investorů na kvalitu a výkon stavebních projektů.
  Zajištění kvalitního výkonu a výsledků stavebních projektů.Dobré reference z realizovaných projektů pro získání dalších zakázek, posílení finanční stability a rozvoje firmy.
 4. Přiměřený růst firmy:
  Dosažení středního růstu firmy, který je postupný, udržitelný, bez akumulace dluhu, pružně reagující na požadavky trhu.
  Sledování růstu tržeb a zisku.
  Zajištění dostatečných zdrojů a kapitálu pro růst.
  Udržení finanční stability a konkurenceschopnosti firmy.
 5. Udržení kvality:
  Udržování kvality ve všech aspektech stavebních projektů tak, aby byly splněny veškeré standardy a normy.
  Pravidelné interní hodnocení kvality a zpětná vazba od klientů.
  Zajištění nezbytných zdrojů, školení a podpory pro naše zaměstnance.
  Posilování reputace firmy a spokojenosti klientů.
 6. Realizace malých developerských projektů:
  Efektivní realizace malých developerských projektů.

FIREMNÍ HODNOTY

V každodenní práci se řídímě těmito společnými hodnotami
Profesní odbornost: snažíme se neustále zvyšovat profesní odbornost a to na všech úrovních firemních pozic.
Otevřená a jasná komunikace: vysvětlujeme si vše jasně, tak aby druhý pochopil. Otevřeně říkáme co si myslíme.
Samostatnost a odpovědnost: samostatnost jde u nás ruku v ruce se zodpovědností za svěřený úkol.
Kamarádská atmosféra: v práci máme prostředí kde nás to baví, vzájemně si pomáháme, problém jednoho z nás je problémem všech.
Se zákazníky řešíme problémy otevřeně: naše firma se staví k řešení všech problémů se zákazníky otevřeně. Možné komplikace a problémy před zákazníky neskrýváme a nepopíráme. Vše pojmenujeme tak jak to je a řešíme.
Inovace a zlepšování: nebojíme se zavádět nové postupy a moderní metody, snažíme se zvyšovat efektivitu práce používáním elektronických nástrojů.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA