Zavolejte námRychlý kontakt +420 733 699 194

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vaše údaje nikdy nezneužijeme

1. Udělujete tímto souhlas společnosti BauSystem CZ S.R.O., se sídlem Brno - Střed ,Rybkova 23  PSČ 628 00, IČ: 05060770, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 93361 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Název společnosti
 • E-mail
 • Telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem obchodního kontaktu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.


3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@bausystem.cz


4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Agentura PixWare
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • Vzít souhlas kdykoliv zpět.
 • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Na přenositelnost údajů.
 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.